Track

6-MONO-POINT-BK

4-1/2″L x 4-1/2″W x 0-3/4″H
Monopoint Power Feed – Black

Product #: 6-MONO-POINT-BK
Price: $16

6-MONO-POINT-WH

4-1/2″L x 4-1/2″W x 0-3/4″H Monopoint Power Feed – White

Product #: 6-MONO-POINT-WH
Price: $16